Nesby, L. H. (2016) “<i>På gjengrodde stier</i> (1949): Pasienten som forteller”, Nordlit, (38), pp. 137–151. doi: 10.7557/13.3761.