Torrissen, W. (2016) «‘Vi er aldri syke, derfor holder vi oss friske og eldes ikke […]’», Nordlit, 0(38), s. 204–216. doi: 10.7557/13.3768.