Torrissen, W. (2016) “«Vi er aldri syke, derfor holder vi oss friske og eldes ikke […]»: Knut Hamsun og Pauline fra Polden i et helsemessig perspektiv”, Nordlit, (38), pp. 204–216. doi: 10.7557/13.3768.