Berg, S. H., Kristiansen, R. E. og Dahl Hambro, C. (2019) «Introduction», Nordlit, 0(43), s. 1–3. doi: 10.7557/13.4962.