Jonsson, B. (2020) “Vilken svensk författare motsvarar Knut Hamsun och Örnulf Tigerstedt? Reflektioner om nazistiska diktare i Norden”, Nordlit, (47), pp. 65–76. doi: 10.7557/13.5632.