Drozdowska, K. (2020) “Over lande- og sjangergrenser : Hamsun i det polske teateret”, Nordlit, (47), pp. 171–186. doi: 10.7557/13.5653.