Nesby, L. H. (2020) “Tuberkulose som tegn på virkelighet i Hamsuns <i>Victoria</i> (1898)”, Nordlit, (47), pp. 266–284. doi: 10.7557/13.5656.