Loria, K. (2020) “Hamsuns <i>I Æventyrland</i> sett i et «grenselandsperspektiv»”, Nordlit, (47), pp. 304–316. doi: 10.7557/13.5658.