Nesby, L., Løkholm Ramberg, I. og Johnsson, H. (2021) «Kolofon», Nordlit, 0(47). doi: 10.7557/13.5746.