Schmidt, M. and Wærp, H. H. (2009) “Innledning”, Nordlit, (25), pp. 5–6. doi: 10.7557/13.594.