Nesby, L. (2010) “Linda Hamrin Nesby: Hamsundisputas: <br>”En analyse av Knut Hamsuns romaner <i>Pan</i>, <i>Markens grøde</i> og <i>Landstrykere</i> med utgangspunkt i kronotopbegrepet."”, Nordlit, (25), pp. 291–328. doi: 10.7557/13.831.