WærpH. H. (2009) «Vandringer i refleksjonslandskapet – om Knut Hamsuns <i>På gjengrodde stier</i&gt;», Nordlit, 13(2), s. 161-186. doi: 10.7557/13.961.