ArntzenE. (2009) «"Det fine og sælsomme behag". Om lykke og værensfylde i Knut Hamsuns forfatterskap», Nordlit, 13(2), s. 205-218. doi: 10.7557/13.963.