Arntzen, E. (2009) “‘Det fine og sælsomme behag’. Om lykke og værensfylde i Knut Hamsuns forfatterskap”, Nordlit, (25), pp. 205–218. doi: 10.7557/13.963.