[1]
R. Eriksen, “Kroppslighet og jomfrukur i Hans E. Kincks tragedie <i>Den sidste Gjest</i> (1910)”, Nordlit, no. 27, pp. 55–68, Jun. 2011.