[1]
H. Whittaker, T. Kudrjavtseva, and M. Schmidt, “Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue”, Nordlit, no. 20, Jun. 2006.