[1]
S. S. Torjussen, «Popper, Kirk og førsokratikerne», Nordlit, nr. 19, s. 75-86, jun. 2006.