[1]
S. S. Torjussen, “Popper, Kirk og førsokratikerne”, Nordlit, no. 19, pp. 75–86, Jun. 2006.