[1]
BäckströmP., «”Den laglösa fantasin till makten!” Det svenska 70-avantgardets uppror mot den rationella poesin», Nordlit, bd. 9, nr. 2, s. 5-26, jul. 2005.