[1]
P. Bäckström, “«Den laglösa fantasin till makten!»: Det svenska 70-avantgardets uppror mot den rationella poesin”, Nordlit, no. 18, pp. 5–26, Jul. 2005.