[1]
KnutsenN. M., «Et lite pekk tesies. Litt om språket i <i>Vett og uvett</i&gt;», Nordlit, bd. 9, nr. 2, s. 71-77, jul. 2005.