[1]
BäckströmP., NesbyL. H., og KudrjavtsevaT., «Forord», Nordlit, bd. 9, nr. 1, s. 1-2, jul. 2005.