[1]
P. Bäckström, L. H. Nesby, og T. Kudrjavtseva, «Forord», Nordlit, bd. 9, nr. 1, s. 1-2, jul. 2005.