[1]
E. Arntzen, “«Men mennesket lever så længe»: En Lesning av Hamsuns ‹Feberdikte›”, Nordlit, no. 17, pp. 13–26, Jul. 2005.