[1]
BäckströmP., «"Mellem livshunger og dødsangst." Søren Ulrik Thomsen og Pia Tafdrups poetikker», Nordlit, bd. 9, nr. 1, s. 143-156, jul. 2005.