[1]
N. Schiöler, «Transcendensens tåg», Nordlit, nr. 17, s. 179–192, jul. 2005.