[1]
E. Aadland, «Hvem setter tittelen på et dikt?», Nordlit, nr. 17, s. 193–202, jul. 2005.