[1]
BäckströmP., «"Heller ikke i dette skrift er det uutsigelige sagt". Det nordiska neoavantgardets estetik - exemplen Fahlström, Hodell & Højholt», Nordlit, bd. 9, nr. 1, s. 203-235, jul. 2005.