[1]
P. Bäckström, “«Heller ikke i dette skrift er det uudsigelige sagt»: Det nordiska neoavantgardets estetik—exemplen Fahlström, Hodell & Højholt ”, Nordlit, no. 17, pp. 203–235, Jul. 2005.