[1]
WærpH. H., «Lars Frode Larsen: <i>Tilværelsens Udlænding Hamsun ved gjennombruddet 1891-1893</i&gt;», Nordlit, bd. 7, nr. 2, s. 245-250, aug. 2003.