[1]
K. E. Harr, «Med brystet spent», Nordlit, bd. 7, nr. 1, s. 29-30, aug. 2003.