[1]
C. Theodorsen, «Knut Hamsun og Wien», Nordlit, nr. 13, s. 129–157, aug. 2003.