[1]
NæssH., «Arbeidet med Knut Hamsuns brev», Nordlit, bd. 7, nr. 1, s. 59-66, aug. 2003.