[1]
A. Greve, “Å gjennomtenke et begrep: Med eksempel i Paal-Helge Haugens dikt ‹(steingjerde)›”, Nordlit, no. 13, pp. 189–200, Aug. 2003.