[1]
BarstadG. E., «Jean Giono mellom perlehøna og verden», Nordlit, bd. 7, nr. 1, s. 241-253, aug. 2003.