[1]
MjørK. J., «Semiotikk som indre eksil: Om binære modellars rolle i russisk kultur», Nordlit, bd. 9, nr. 2, s. 105-132, jul. 2005.