[1]
B. I. Andersen, S. Bones, A. Greve, I. M. Rosenlund, and M. Sojtaric, “En pratsom gammel gubbe med sans for livet? Tema og norm i Kjell Askildsens «Thomas F’s siste nedtegnelser til almenheten»”, Nordlit, no. 12, pp. 3–20, Aug. 2002.