[1]
C. Theodorsen, A. Skaftun, and H. H. Wærp, “Preface (in Norwegian): Nordlit 11—1700-tallet og romantikkens utspring”, Nordlit, no. 11, p. 1, Mar. 2002.