[1]
I. L. Pedersen, “Talesprog som identitetsskaber og identitetsudtryk”, Nordlit, no. 10, pp. 41–55, Sep. 2001.