[1]
K. M. Lindbach, “Kulturelle identiteter i Hamsuns <i>Mysterier</i> og deres funksjon i romanen”, Nordlit, no. 10, pp. 109–122, Sep. 2001.