[1]
O. Karlsen, «Postmoderne litteraturhistorieskriving», Nordlit, nr. 10, s. 125–129, sep. 2001.