[1]
A. Skaftun, “‹Glahns død›: I «Samtiden» og blant Glahns papirer”, Nordlit, no. 7, pp. 105–135, Feb. 2000.