[1]
A. Folkestad, «The Rhetoric of Evil», Nordlit, nr. 6, s. 31–40, okt. 1999.