[1]
R. Gaasland, «Syndefall og initiasjon: En analyse av Karen Blixens "Ringen"», Nordlit, bd. 2, nr. 1, s. 3-24, jan. 1998.