[1]
G. E. Barstad, “Metamorfoser og ornamentikk i Théophile Gautiers <i>Mademoiselle de Maupin</i>: Presentasjon av et prosjekt”, Nordlit, no. 3, pp. 43–57, Jan. 1998.