[1]
O. Karlsen, “Sonetten som aritmetisk og arkitektonisk struktur: En intertekstuell lesning av Olav H. Hauges ‹Gullhanen› fra «Seint rodnar skog i djuvet» (1956)”, Nordlit, no. 3, pp. 121–141, Jan. 1998.