[1]
P. A. Bäckström, «Samvetets ro», Nordlit, nr. 3, s. 209–235, jan. 1998.