[1]
BäckströmP. A., «Samvetets ro. Børje Veslens novell "Ångfärjan Tegelbacken"», Nordlit, bd. 2, nr. 1, s. 209-235, jan. 1998.