[1]
K. Zachariassen, “Isak Saba, Anders Larsen og Matti Aikio – ein komparasjon av dei samiske skjønnlitterære pionerane i Norge”, Nordlit, no. 29, pp. 1–13, May 2012.