[1]
U. Wråkberg, “Vetenskaplig expertis och Nordområdets naturresurser”, Nordlit, no. 29, pp. 215–234, May 2012.