[1]
S. S. Karlsen, K. Thisted, and S. Gimnes, “ Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon (1893-1896) – og litteraturen i dens kjølvann”., Nordlit, no. 29, May 2012.