[1]
A. Heith, «Platsens sanning. Performativitet och gränsdragningar i tornedalsk litteraturhistoria och grammatik», Nordlit, nr. 30, s. 71-86, okt. 2012.